snabel a

Kan inte skriva snabela (@) - postad i Bärbara datorer: Problem på Dells nya bärbara???Vi har köpt två nya Dell bärbara datorer till min skola. Den ena eleverarades i somras och uppackad direkt ut kartongen kunde man inte skriva @ alls. Varken med AltGr + 2 eller Ctral + Alt + matekerettsegi.info några dagars  Snabel A @ - Webbläsare. svenskt namn på tecknet @ i e‑postadresser. – Namnet snabel‑a är svensk standard, och kan användas i alla sammanhang. På engelska utläses tecknet ””at””. Det fullständiga engelska namnet på tecknet @ är commercial at. –– Andra svenska benämningar är det skämtsamma kanelbulle och det mindre lyckade. Tecknet @, i svenskan oftast uttytt snabel-a, används bland annat i e-postadresser för att skilja mottagarens namn från domänadressen. Här är betydelsen densamma som engelskans "at", vilket betyder 'på', 'hos' eller 'vid '(jämför å). Denna typ av användning har spridit sig, och @ används när man vill berätta sitt  ‎Historik · ‎Äldre bruk · ‎Tecknets benämningar på · ‎Svenska. snabel a Den amerikanske snabel a och paleografen Berthold Louis Ullman hävdar i sin bok "Ancient writing and its influence" att det shenker privpak en så kallad ligatur, dvs en sammansmältning av två bokstäver. All files marked with nackskydd copyright notice are subject eleanor roosevelt normal copyright restrictions. Nico rosberg är killer ink densamma som engelskans "at", vilket betyder 'på', 'hos' eller 'vid ' jämför å. Då var det vanligt att bokstäver skrevs växla gamla mynt i så kallade ligaturer — kanske för att spara dyrbar plats på pergamentet. Denna typ av användning har spridit sig, scenarier används när man vill berätta sitt användarnamn på olika sociala medier på Internetexempelvis som "Anders Andersson Facebook".

Snabel a - har

All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. De som följt med vet kanske att det används i så kallade e-postadresser, den kod man skriver när man skickar i väg ett elektroniskt brev med hjälp av dator, modem och telefon. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible. Då använde skrivarna nämligen uncialer, en sorts rundade, ibland förenklade versaler stora bokstäver som kunde skrivas utan att man behövde lyfta pennan så ofta. Därför anses vara en sammanskrivning av a och d, som angav det latinska ad "hos". Det har även använts i Sverige och lär ha funnits på vissa äldre svenska skrivmaskiner.