använder man sig bland annat av omkostnadsbelop- pet för aktierna. Till omkostnadsbeloppet har man rätt att lägga till ovillkorade aktieägartillskott som skett. Från och med taxeringsåret . utdelning och kapitalvinst på aktier i fåmansföretag kan således bli .. Om en delägare som är verksam i företaget säljer egendom till. Här får du information om vad du saka göra när kvalificerade aktier i ett fåmansbolag övergår till ny ägare. Den vinst du beskattas för när du säljer aktierna är priset minus det kapital du satsat i bolaget och dina försäljningskostnader. Hade det inte varit ett fåmansföretag hade hela vinsten beskattats som inkomst av kapital med skattesatsen 30 procent, och är det ett onoterat företag så ska bara en del av vinsten tas upp så att det.

Sälja aktier i fåmansbolag Video

Börsexpert: Då bör du sälja dina aktier