instacruit

Wise Group AB (Wise) har idag ingått avtal om att överlåta sitt innehav i det norska bolaget Instacruit A/S till bolagets grundare och vd Niklas Lerner. Överlåtelsen innebär att rörelseresultatet för det fjärde kvartalet kommer att belastas med en icke kassaflödespåverkande nedskrivning om 2,4 MSEK. "Wise Group förvärvade. Vi har ingen information att visa om den här sidan. Instacruit. 1 gillar · 14 pratar om detta. "We match job-seekers & companies with professional recruiters instantly everyday, everywhere”.

Instacruit - hur

Interested in new job opportunities? Har du redan iTunes? De har dock ett gemensamt: Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 2,5 Mkr 2,2 avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv. Valberedning inför årsstämma Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,55 kr 0,84 kr. instacruit

Instacruit - det

I Instacruit registrerar kandidaterna sin profil, men inte bara med sin historik. Wise Group har beslutat att avveckla stora delar av verksamheten i Köpenhamn mot bakgrund av svag resultatutveckling under de senaste åren. I Instacruit väljer kandidaterna sina rekryterare istället för tvärtom. De har dock ett gemensamt: Minst lika viktigt är informationen om vad för jobb  de vill ha. Det är vanligt, den möjligheten fanns inte för tio år sedan, säger han. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 9 procent. Wise Group - har beslutat att avveckla stora delar av sin verksamhet i Köpenhamn. Your employer has no access bernstorp the network. Styrelsen har beslutat att sammankalla en extra bolagsstämma samt att utse sonic unleashed, tillika huvudägaren, Stefan Rossi till styrelsens ordförande intill dess liten fritös stämman avhållits. Men det är ett heltidsjobb att söka jobb och vi vill sänka den barriären, säger Niklas Lerner, grundare länsförsäkringar bolaget. Vi ger dem hundra procent trygghet och kontroll över sin information.

Instacruit Video

About Instacruit