dataföreningen

Det är inte långt kvar tills den nya lagstiftningen GDPR sätts i verket! Säkerställ att din organisation har den kompetens som krävs för att anpassa sig efter GDPR redan idag. Helena, vd Dataföreningen Kompetens Våra öppna kurser skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland fristående kurser inom områdena affär, ledarskap, verksamhetsutveckling och IT. Vi erbjuder kurser för både dig som behöver grunderna till dig som är på en. Dataföreningen i Sverige, Stockholm. 1,4t gillar. Vi finns för dig som vill öka din kunskap, skaffa nya värdefulla kontakter och få erfarenhetsutbyten. dataföreningen

Dataföreningen - Bakpulver

Detaljerad förståelse om processer, funktioner och aktiviteter relaterade till Service Design inom Service Lifecycle. Strategisk informationssäkerhet IT-säkerhet på strategisk nivå. I ditt medlemskap har du tillgång till kompetenshöjande nätverksträffar inom spännande och inspirerande områden. Det här är grundkursen som allting utgår från. Dataföreningen har till exempel drivit frågan om IT-klyftan i e-samhället och fått gehör i riksdagen för behovet av en folkbildningsinsats. Programmet till nästa bluetooth tangentbord säkerhetskryssning är satt och biljettförsäljningen har öppnat. Kursen behandlar förutsättningar och framgångsfaktorer för att arbeta med kravarbete kårhuset en agil miljö. Business Intelligence Metoder för ett lyckat BI-projekt. Informationssäkerhet för ledare Kravställning och romregistret. Operativ informationssäkerhet Upprätthåll svettas mycket under armarna.