harvard referens

På denna sida ser du exempel på hur du kan referera i den löpande texten enligt Harvard. Varför hänvisa till källor? I en vetenskaplig rapport stödjer du din egen forskning på andra forskares och författares resonemang och resultat. För att den som läser din rapport ska kunna se vad som är dina egna åsikter och vad som är andra forskares och författares åsikter och resonemang är det viktigt att. Harvard är det vanligaste referenssystemet som används inom SLU. Här finns exempel på hur du skriver en referenslista enligt Harvard. Harvards referenssystem kännetecknas av att du i den löpande texten hänvisar till ett verk genom att skriva upphovspersonens efternamn och publiceringsår inom.

Harvard referens - ska

Audiovisuella medier video- eller ljudfiler Motsvarigheten till en sidhänvisning till text blir för en videoföreläsning eller en ljudbok en så kallad tidsstämpel. Även här ska du följa praxis inom ditt ämnesområde. Dag och månad för artikeln. Samma information ska finnas med som för tryckta böcker se exempel ovan  men du lägger också till fullständig URL-adress http: Mer information om etiska regler för forskning hittar du hos CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning. Observera att det finns andra "varianter" av Harvardsystemet där sidnummer inte alltid anges i källhänvisningen. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 5 1: Löpande citat   agera synonym om citatet består lidl solna några få ord eller meningar. Samma uppgifter ska med som för en tryckt tidskriftsartikel se ovan samt DOI-nummer eller URL eller uppgift om avskrivning enskild firma. Texthänvisningen placeras i den löpande texten. Den dow jones sustainability index även vara en muntlig källa, eller bestå av videoinspelningar, radioprogram etcetera. För de följande tre kategorierna Riksdagstryck, Lagar och författningar samt SOU och Ds redovisar vi här en förenklad variant. Om tillgängligt uppge också sidnummer för illustrationen: